algemene voorwaarden

1. Tenzij anders is overeengekomen, offertes zijn geldig voor de lopende maand plus 1 maand.

2. Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen in euro's, zware recessies in de weredeconomie uitgezonderd, in het bijzonder in de US dollar / euro wisselkoers, alsmede eventuele extra kosten als gevolg van conflicten, congestie en andere niet-gespecificeerde en onvoorziene omstandigheden.
3. Verzekering voor de goederen mogen alleen worden aangebracht op schriftelijk verzoek van de klant en is nooit inbegrepen in de prijs. In veel gevallen is het aan te raden om goederen te nemen in transit verzekering, met name omdat dit betrekking heeft op algemene gemiddelde. Algemeen gemiddelde kan worden verklaard indien kosten worden gemaakt in het geval van een noodsituatie op het schip en de lading op te slaan. Het verlies wordt proportioneel gedeeld door alle partijen met een financieel belang in de reis. Dit in tegenstelling tot bepaalde gemiddelde, indien alleen de lading verliezen een rol spelen.
4. Betalingsvoorwaarden: Betaling van 14 dagen na de datum van verzending van toepassing op alle diensten, maar in ieder geval bij de uitgifte van de documenten van de lading ( vrachtbrief ), Of voor de levering van de goederen.
5. Douane-inspecties met scans en fysieke controles worden steeds vaker voorkomen en zijn buiten onze controle. Daaruit voortvloeiende extra kost die ontstaan, zoals kosten in verband met de scan, extra ritten, wachtende kosten en terminal handling kosten moeten volledig ten laste van de klant zijn. Bovendien moeten containers vaak een gasanalyse ondergaan voordat ze kunnen worden geopend.